Potřebujete poradit?
nebo

Mluví za vás...

Pásek ID Elite Mini bez štítku

Šířka 1,2 cm.

€ 10.90

ID Mini tape without label

Width 1.2 cm.

€ 3.00

Bracelet Elegant with fastening

Width 1.8 cm.

€ 9.50

ID Elegant Clasp

For bracelet 1.8 cm.

€ 5.90

ID Elegant Black Clasp

For bracelet 1.8 cm.

€ 6.90

Bracelet Elite

Width 1.8 cm.

€ 10.90

Bracelet Light Black with clasp

Width 1.4 cm.

€ 18.90

Pet ID (wider) without label

Width 1.8 cm.

€ 3.50

Pet ID (narrower) without label

Width 1.2 cm.

€ 3.50