Nevidíte náramek a nemůžete si ho sestavit? Sestavení bohužel není možné v Internet Explorer. Použijte Google Chrome, Mozilla, Safari apod. a vše bude fungovat správně.
Další informace o produktu

Kupujete pouze ocelový štítek s vaším textem. Navléklnete na jakékoli hodinky s páskem o šířce 2 až 2,2cm.