Nevidíte produkt? Sestavení bohužel není možné v Internet Explorer. Použijte Google Chrome, Mozilla, Safari apod.
Další informace o produktu

Kupujete pouze ocelový štítek s vaším textem. Navléklnete na jakékoli hodinky s páskem o šířce 2 až 2,2cm.