Partneri

Klub pevného zdraví VZP:

HEMOJUNIOR je dobrovolnou, neprofesionální organizací, sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese či společenského postavení, kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hemofilií. 

Občanské sdružení ANO, ANO: nezisková organizace, která se věnuje podpoře sociálně hendikepovaných dětí.