Osobní údaje

S ohledem na vámi poskytnutá data a s rostoucím významem internetu si uvědomujeme důležitost ochrany Vašich osobních údajů. A proto vám předkládáme následující garance o jejich bezpečnosti v naší firmě.

Můžete být jistí, že vaše osobní data budou v bezpečí a bude s nimi nakládáno pouze v mezích, jež dovolují zákony České republiky. Všechna vaše osobní data uchováváme s maximální mírou bezpečí proti jejich krádeži či jinému zneužití.

Jsme registrovaní správci osobních údajů.

Na našem webu sbíráme zejména vaše údaje, které hodláte umístit na vámi kupované výrobky a dále e-mailové adresy a kontaktní údaje i další data. Jsme registrovaní správci osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naši registraci naleznete na stránkách UOOU.cz pod číslem 00045068. Tyto osobní údaje vyplňujete do našich formulářů či nám je jinak poskytujete.

Data o provozu na těchto stránkách jsou měřena a vyhodnocována systémem Google Analytics jakožto třetí stranou. Měření provádíme pro neustálé zlepšování našich služeb a pro dokonalé poznání naší cílové skupiny.

Google Analytics může část Vašich dat rovněž využívat pro zlepšování svých služeb, pouze však těch anonymních.

Prohlášení

Zadáním osobních údajů výslovně prohlašujete, že BodyID (Tomáš Obr, IČ: 68291132), jakožto správce osobních údajů, poskytujete svobodně a dobrovolně své osobní údaje a udělujete svůj souhlas k jejich zpracovávání ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v této souvislosti berete na vědomí, že sdělené osobní údaje budou zpracovávány, tj. zejména shromažďovány, ukládány na nosiče informací, upravovány nebo pozměňovány, vyhledávány, používány, uchovávány, tříděny nebo kombinovány, zejména za účelem nabízení produktů a služeb.

Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser.